Tarımsal Destekler

Mazot ve Gübre Desteği

Mazot ve Gübre Desteği
Desteğe Konu ArazilerBirim Destek Fiyatı (TL/da)
2016 Üretim Yılı İçerisinde Tarımsal Faaliyette Bulunulan ÇKS'de Kayıtlı Tarım Arazileri11,00

 

 

Türkiye Tarım Havzaları Üretim Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi

Sıra No

  Desteğe Konu Ürünler

  Birim Destek

(Krş/Kg)

 1

  Yağlık Ayçiçeği

  30

 2

  Kütlü Pamuk ( yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar)

  65

 3

  Soya Fasulyesi

  50

 4

  Kanola

  40

 5

  Dane Mısır

  4

 6

  Aspir

  45

 7

 Zeytinyağı

  70

 8

  Buğday

  5

 9

  Arpa,Çavdar, Yulaf, Tritikale

  5

 10

  Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek

  20

 11

  Çeltik

  10

 12

  Çay

  12

Hayvancılık Desteklemeleri

 

  1

  Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır

  225 TL/baş

  2

  Etçi ırklar anaç sığır

  350 TL/baş

  3

  Anaç Manda

  400 TL/baş

  4

  Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave

  70 TL/baş

  1

  Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı

  75 TL/baş

  2

  Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağılara ilave

  35 TL/baş

  3

  Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağılara ilave

  75 TL/baş

  4

  Malak desteği

  150 TL/baş

  1

  Besilik Materyal Üretim Desteği (baş)

  Anaç Sığır

  350 TL/baş

  Buzağı

  150 TL/baş

  1

  Tohum (kutu)

  40     TL/adet

  2

  1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer

  30 TL/kg

  1

  Arılı kovan

  10     TL/adet

  2

  Bombus arısı

  60 TL/koloni

  1

  Alabalık

  0,65 TL/kg

  2

  Çipura-Levrek

  0,85 TL/kg

  3

  Yeni türler

  1 TL/kg

  4

  Midye

  0,05 TL/kg

  1

  Hastalıktan Ari İşletme Desteği

  375  TL/baş

  2

  Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)

  50 TL/baş

  1

  Şap Aşısı (Büyükbaş)

  0,75 TL/baş

  2

  Şap Aşısı (Küçükbaş)

  0,50 TL/baş

  3

  Brucellosis (Büyükbaş)

  1,50 TL/baş

  4

  Brucellosis (Küçükbaş)

  0,50 TL/baş

  1

  Büyükbaş Hayvan Koruma

  550 TL/baş

  2

  Küçükbaş Hayvan Koruma

  80 TL/baş

  3

  Sığır Pedigrili Koruma

  800 TL/baş

  4

  Arı Koruma

  40 TL/kovan

  5

  Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü

  Yavru

 70 TL/baş

  6

  Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü

  Yavru

 35 TL/baş

  7

  Halk Elinde Manda Islahı

  800 TL/baş

  8

  Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu Desteği

  150 TL/baş

  9

  Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Teke) Desteği

  200 TL/baş

Yem Bitkileri Desteklemeleri

 1

Yonca (sulu)

50 TL/dekar/yıl

 2

Yonca (kuru)

30 TL/dekar/yıl

 3

Korunga

T40 L/dekar/yıl

 4

Tek yıllıklar

 35 TL/dekar

 5

Silajlık tek yıllıklar

50 TL/dekar

 6

Silajlık mısır (sulu)

75 TL/dekar

 7

Silajlık mısır (kuru)

35 TL/dekar

 8

Yapay çayır-mera

100 TL/dekar

Sertifikalı Tohum, Fidan Kullanımı ve Sertifikalı Tohum Üretim Destekleri

Sıra No

  Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

  (TL/dekar)

 1

  Buğday, Arpa

  8,5

 2

  Tritikale, Yulaf, Çavdar

  6

 3

  Çeltik, Yer Fıstığı

  8

 4

  Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek

  12

 5

  Susam, Kanola, Aspir

  4

 6

  Patates

  40

 7

  Soya

  20

 8

  Korunga, Fiğ, Yem Bezelyesi

  7

 9

  Yonca

  10

Sıra No

  Yurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği

  Standart (TL/dekar)

Sertifikalı (TL/dekar)

 1

  Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi

  150

40

 2

  Yarı bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi

  150

350

 3

  Aşılı bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi

  100

280

 4

  Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi

  50

150

 5

  Aşılama ile çeşit değiştirme

  -

250

 6

  Virüsten ari fidanlara ilave olarak

  50

100

 7

  Sertifikalı çilek fidesi desteği

  -

350

 8

  Antep fıstığı anacı ile meyve bahçesi tesisi

  100

280

 9

  Patates siğili görülen alanlarda sertifikalı/standart fidan kullanım desteği

  Aldığı desteğe %50 ilave

Aldığı desteğe %50 ilave

 10

  Sanayilik/İhracata yönelik çeşitlerde ilave destek

  -

Aldığı desteğe %50 ilave

 

Sıra No

  Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

  (TL/kg)

 1

  Buğday

  0,1

 2

  Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar,Patates

  0,08

 3

  Çeltik

  0,25

 4

  Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir, Korunga, Fiğ,  Yem Bezelyesi

  0,5

 5

  Soya

  0,35

 6

  Kanola

  1,2

 7

  Susam

  0,6

 8

  Yonca

  1,5

 9

  Yer Fıstığı

  0,8

 

Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği

Sıra No

  Organik Tarım Desteklemeleri

  Destek Miktarı

 1

  Meyve, sebze

  70 TL/dekar

 2

  Tarla Bitkileri

  10 TL/dekar

 3

  Anaç Sığır, Manda

  150 TL/dekar

 4

  Buzağı

  50 TL/baş

 5

  Anaç koyun, keçi

  10 TL/baş

 6

  Arılı kovan

  5 TL/kovan

 7

  Alabalık

  0,35 TL/kg

 8

  Çipura-levrek

  0,45 TL/kg

Sıra No

  İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri

  Destek Miktarı

 1

  Meyve, Sebze

  50 TL/dekar

 2

  Örtüaltı

  150 TL/dekar

 3

  Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler

  100 TL/dekar

 

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği

 1

Biyoteknik Mücadele Desteği

110 TL/dekar

 2

Biyolojik Mücadele Desteği

350 TL/dekar

 

Örtüaltı Paket Toplamı

460 TL/dekar

 3

Biyoteknik Mücadele Desteği

35 TL/dekar

 4

Biyolojik Mücadele Desteği

35 TL/dekar

 

Açık Alanda Paket Toplamı

70 TL/dekar

 

Tarımsal Danışmanlık Sistemi Katılım, Çiftlilk Muhasebe Veri Ağı Sistemi Kayıt, Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleri

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin DesteklenmesiDestek Miktarı
İşletme Başına 600 TL/İşletme

 

Çiftlik Muhasebe Veri AğıDestek Miktarı
İşletme Başına 375 TL/İşletme

 

Araştırma ve Geliştirme Projeleri Desteği
Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçileri ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, uygun görülen araştırma-geliştirme (AR_GE) projeleri ile araştırmacılara 2015-2019 yılları içinde destekleme ödemesi yapılır.
''