İş Tanımları

İl Müdürlüğü İş Tanımları

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü İş Tanımları

Gida ve Yem Şube Müdürlüğü İş Tanımları

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü İş Tanımları

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü İş Tanımları

Kordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü İş Tanımları

Çayır Mera ve Yem Bitkisi Şube Müdürlüğü İş Tanımları

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü İş Tanımları

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü İş Tanımları

Su Ürünleri ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü İş Tanımları

Hukuk Birimi İş Tanımları

Sivil Savunma Uzmanı İş Tanımları

Personel Ortak Görevleri

İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri Ortak Görevleri

''