İş Akış Şemaları

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü İş Akışları

ıAçık İhale Usulu Satınalma İş Akışı

Aracların Hurdaya Ayrilmasi İş Akışı 

Arazi Tazminatı Ödeme İşlemleri İş Akışı 

Arşivlik Malzemenin Kurum Arşivine Kaldırılması İş Akışı 

Belli İstekler Arasında İhale İş Akışı Şeması Belli İstekler Arasında İhale İş Akışı

Bina Tadilatı Yapılması İş Akışı

Demirbaşların Hurdaya Ayrılması İş Akışı

DMO Alımları İş Akış

Doğrudan Temin İle Satınalma İş Akışı 

Emeklilik Talebi Ve Ayrılış İşlemleri İş Akışı 

Evrak Akışında Düzeltme Yapılması İş Akışı

Evrakın Arşive Kaldırılması İş Akışı 

Hizmetiçi Eğitim Ön Hazırlık İşlemleri İş Akışı

Hizmetiçi Eğitim Plan Hazırlık İşlemleri İş Akışı

Hizmetiçi Eğitim Uygulama İşlemleri İş Akışı

İç Kontrol Sisteminin İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi İş Akışı

İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması İş Akışı

İç Kontrol Sisteminin Uygulanması İş Akışı

İdari Ve Disiplin Cezası İş Akışı Şeması 

İşçi İkramiyeleri İş Akışı Şeması

Kıdem Tazminatı İş Akışı Şeması 

Lojman Talep İş Akışı Şeması 

Maaş İşlemleri İş Akışı Şeması 

Mal Beyannamesi İş Akışı Şeması 

Network Sistemine Giriş Ve Doküman Yönetimi İş Akışı Şeması 

Network Sistemleri Ve Bilgisayar Ağının Bakımı İş Akışı Şemasi

Pazarlık Usulü Satınalma İş Akış Şeması

Personel İcra Ve Nafaka Kesintisi İş Akışı Şeması

Personel İlişik Kesme İş Akışı Şeması

Personelin Disiplin İşlemleri İş Akışı Şeması

Satınalma Yöntemi Belirlenmesi İş Akış Şeması

Senelik İzin İş Akış Şeması

Seyyar Görev Tazminatı İş Akışı Şeması

Suç İşleyen Personelin Disiplin İşlemleri İş Akışı Şeması

Taşınmaz Kullanma Talebi İş Akışı Şeması

Telefon Faturaları Ödemeleri İş Akışı Şeması

Web Sitesinin Güncellenmesi İş Akışı Şeması

Yeni Başlayan Personel İş Akışı Şeması

Yurt Dışı Ve Yurt İçi Görev Yollukları İş Akışı Şeması


Gıda Yem Şube Müdürlüğü İş Akışları

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü İş Akışları

Ana Arı Üretim Yeri Denetlenmesi İş Akış Şeması

Anaç Koyun Keçi Desteklemesi İş Akış Şeması

Anaç Sığır Ve Buzağı Desteklemesi İş Akış Şeması

Arılık Başvurusu İş Akış Şeması

Aşı Desteklemeleri İş Akış Şeması

Atlarda Don Değişikliği İş Akış Şeması

Atlarda Kayıp Pedigri İş Akış Şeması

Atlarda Okunmayan Mikroçip İş Akış Şeması

Atlarda Sahip Değişikliği İş Akış Şeması

Avrupa Birliği Onay Numarası İşlemleri İş Akış Şeması

Besilik Erkek Sığır Desteklemesi İş Akış Şeması

Buzağı Desteklemesi

Büyükbaş-Küçükbaş Şap Aşılama Programı İş Akış Şeması

Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünler İthalatında Kontrol Belgesinin Düzenlemesi İş Akışı

Çiğ Süt Üretiminin Desteklenmesi İş Akış Şeması

Damızlık At Muayenesi İş Akış Şeması

Damızlık Ve Kuluçkahane Onay Belgesi İş Akış Şeması

Damızlık Ve Kuluçkhane Çalışma İzni İş Akış Şeması

Deney Hayvanları Çalışma İzni İş Akış Şeması

Deney Hayvanları Kuruluş İzni İş Akış Şeması

Ev Ve Süs Hayvanları Satış Yerleri Ruhsatlandırma İş Akış Şeması

Gezginci Arıcı Denetimi İş Akış Şeması

Gezginci Arıcı Konaklama Ve Nakil İzni İş Akış Şeması

Gıda İşletmelerinin Onay Prosüdürü (Kesimhane) İş Akış Şeması

Hastalık Çıkış Ve Sönüş İzleme İş Akış Şeması

Hastalıktan Ari İşletme Başvuru İşlemleri İş Akış Şeması

Hayvan Hastanesi Ruhsatlandırma İş Akış Şeması

Hayvan Ve Hayvansal Ürünler İhracaat Veteriner Sağlık Sertifikası Düzenleme İş

Hayvansal Yan Ürün İşletmeleri Onay Prosüdürü İş Akış Şeması

Hayvansal Yan Ürün Kayıt Belgesi İş Akış Şeması

İhracaat İzin Belgesi Düzenlemesi İş Akış Şeması

İthal Düve Kapasite Raporu Hazırlanması İş Akış Şeması

İthal Edilen Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvanların Millileştirilmesi İş Akış Şeması

Kalıntı İzleme İşlemleri İş Akış Şeması

Kuluçkahane Ve Damızlık Kümeslerin Sertifikalandırılması İş Akış Şeması

Özel Laboratuar Çalışma İşletme İzni İş Akış Şeması

Özel Labaratuar Çalışma İzni İş Akış Şeması

Özel Labaratuar Kuruluş İzni İş Akış Şeması

Safkan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Hakkında Tebliğ Uygulaması İş Akış Şeması

Stok Belgesi Düzenlenmesi İş Akış Şeması

Suni Tohumlama Yetkilendirme İş Akış Şeması

Suni Tohumlamanın Sisteme Kaydı İş Akış Şeması

Transit Geçiş İzni İşlemleri İş Akış Şeması

Veteriner Biyolojik Ürün Depolama Ve Satış Ruhsatlandırma İş Akış Şeması

Yarış Atları Pedigrilendirme İş Akış Şeması

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü İş Akışları

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü İş Akışları

Kordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü İş Akışları

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü İş Akışları

Balıkcılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü İş Akışları

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü İş Akışları

Ottak İş Akışları

Döner Sermaye İş Akışları

Hukuk Birimi İş Akışları

Sivil Savunma Birimi İş Akışları

''