Formlar

Form_1 GTHB İç Tetkik Rapor Formu

Form_2 GTHB İç Tetkik Soru Listesi

Form_3  İç Tetkik Uygunsuzluk Formu

Form_4 Yıllık İç Tetkik Planı

Form_5 GTHB Düzenleyici Faaliyet Talep Formu

Form_6 Dış Kaynaklı Doküman Listesi 

Form_8 Güncel Doküman Formu

Form_9 KYS Doküman Saklama Süreleri Formu

Form_10 Revizyon İstek Formu

Form_11 Uygun Olmayan Hizmet Formu

Form_12 Uygun Olmayan Hizmet Takip Formu

Form_13 Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Rapor Formu

Form_14 Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu

Form_15 Kısa Süreli İzin ve Görev Formu

Form_16 Yurt Dışı İzin Formu

Form_17 Daimi İşçi Değerlendirme Formu

Form_18 Bilgi Notu Formu

Form_19 Yetki Devri Formu

Form_20 Hata Bildirim Formu

Form_21 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu

Form_22 Ön Mali Kontrol Kayıt Formu

Form_23 Temel Süreç Tanım Formu (2)

Form_24 İş Süreçleri Evrak Takip Formu

Form_25 SGB On Mali Kontrol Formu

Form_26 Süreç İzleme Formu

Form_27 Hizmet Alanlar Görüş Öneri ve Anket Formu

Form_28 Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu

Form_29 Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu

Form_30 Personel Görüş, Öneri Ve Anket Formu

Form_31 Eğitim Kayıt Katılım Formu

Form_32 Eğitim Değerlendirme Formu

Form_33 Oryantasyon Eğitim Tutanağı

Form_34 Eğitim Hizmeti Değerlendirme Formu

Form_35 Soru Önergesi Bilgi Formu

Form_36 Yazılı ve Sözlü Soru Öner Kayıt Formu

Form_37 Yılları Yatırım Bütçesi Teklif Formu

Form_38 Yılı Prog. Süreç Det.Formu

Form_39 Yılı Prog. Tedbir Tek. Formu

Form_40 Koordinasyon İletişim Formu

Form_41 Stratejik Plan Hedef Toplama Formu

Form_42 SP Hedef-Birim İlişkisi Formu

Form_43 Personelin Eğitim Düzeyi Formu

Form_44 Genel Personel Dağılımı Formu

Form_45 Mevcut Durum Formu

Form_46 Taşınmaz Dağılımı Formu

Form_47 Taşınır Dağılımı Formu

From_48 Düzeltici Faaliyet İzleme Listesi 


''