T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İl Müdürlüğümüzce Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Yayın Tarihi : 11.12.2020

Bakanlığımız merkez, taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının, yıl içinde Bakanlık Makamınca takip edilecek Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)  ile ilgili olarak telekonferans yöntemi ile İl Müdürlüğümüze ait göstergelerin konu edildiği toplantı yapılmıştır.

Toplantıda İl Müdürlüğümüz 2020 yılı performans gerçekleşmeleri ile 2021 yılı hedeflerinin belirlenmesi ile ilgili değerlendirmeler yapılarak, katılımcılar Koordinasyon ve Tarımsal veriler Şube Müdürü Funda KILIÇ ve konu uzmanı personel tarafından gösterge hedef ve gerçekleşmeler ile ilgili yapılacak faaliyetlere ilişkin olarak bilgilendirilmiştir. Toplantıya İl Müdürü Mustafa ŞAHİN, ilgili Şube Müdürleri ve İlçe Müdürlerimiz katılmıştır.