T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında % 50 Hibe Veriyoruz

Yayın Tarihi : 3.11.2021

Bakanlığımız tarafından KKDP kapsamında verilecek destelemelere açıklama getirmek amacıyla uygulamada referans olacak uygulama esasları rehberi yayınlandı.

1. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi için Başvurular 31/10/2021  başlayıp, 21/01/2022 tarihi saat 23:59'da sona erecektir.Destekleme programı kapsamında, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3.500.000  Türk  Lirası,  yatırım  niteliği  kısmen  yapılmış  yatırımların  tamamlanması  olan  başvurularda 2.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirasının KDV hariç %50'si hibe edilmektedir.

2.  Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi için Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlayıp 17/12/2021 tarihi saat 23:59'da sona erecektir.
Destekleme programı kapsamında, A iş planında yapılacak başvurularda 74 çeşit makine-ekipman destekleme kapsamında olup hibeye esas tutarın üst limiti 300.000 Türk Lirasıdır. Yatırmcılar destekleme kapsamına alınmış makinelerden yalnızca 1 (bir) tanesi için başvuruda bulunabilirler,  B iş planında ise hibeye esas tutarın üst limit 600.000 Türk Lirasıdır.
31.10.2021 tarihinde güncellenen Ekonomik/Altyapı Uygulama Rehberine aşağıdaki linklerden ulaşabilir ayrıca İl Müdürlüğümüzden bilgi alabilirsiniz.

Ekonomik yatırımlar güncel uygulama rehberi için :
:https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/K%C4%B1rsal%20Ekonomik%20Altyap%C4%B1%20Yat%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1%20Uygulama%20Rehberi%20De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi/Uygulama_Rehberi.pdf

 Ekonomik altyapı yatırımları güncel uygulama rehberi için :

https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/K%C4%B1rsal%20Ekonomik%20Altyap%C4%B1%20Yat%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1%20Uygulama%20Rehberi%20De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi/ALTYAPI_UYGULAMA_REHBERI.pdf