T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kırsal Kalkınma Yatırımları Hayvancılığa Değer Katıyor

Yayın Tarihi : 4.1.2022

​Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı uygulamaya konulmuştur.  Program kapsamında hayvancılık sektörüne önemli düzeyde destek sağlanmıştır.

Günümüzde modernleşme tüm sektörlerde olduğu gibi büyükbaş hayvancılık sektöründe de yoğun bir şekilde kendini göstermekte ve gıda arzında sağlıklı ürün üretmenin ve rekabet edebilirlik düzeyinin yükseltilmesi gerekliliğini beraberinde getirmektedir. İlimizin her bölgesinde hayvancılık, tarımın ekonomik faaliyet kolu durumundadır. Hayvancılık tarımsal istihdamın, gıda arzına katkısının yanı sıra kırsalda temel geçim kaynaklarından biri olması nedeniyle de yüksek düzeyde önem arz etmektedir.

Kırsal kalkınma yatırımları bölgemizde her geçen gün önemini artırmaktadır. İlimizde 2018-2021 yılları arasında Bakanlığımızın KDV hariç %50 hibe desteğinden yararlanarak hayvancılık tesisleri kurulmuş ve bu işletmelerdeki mevcut hayvan kapasitesi 3500 büyükbaş hayvana ulaşarak hayvancılığa değer katmıştır.