T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Hibe Miktarları Artırıldı.

Yayın Tarihi : 21.1.2022

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, 8 inci maddede belirtilen yatırım konularında;

Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3.500.000 Türk Lirası Olan Hibeye esas tutar 5.000.000 Türk Lirası,

Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2.500.000 Türk Lirası Olan Hibeye esas tutar 3.500.000 Türk Lirası,

Yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası Olan Hibeye esas tutar 3.000.000 Türk Lirasına Yükseltildi

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında (Tebliğ No: 2022/1) 21.01.2022 tarih ve 31726 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır.

21.01.2022 tarihinde yayımlanan tebliğe aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220121-6.htm