Balıkçılık ve Su Ürünleri

     Müdürlüğümüz Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi, ilimiz su kaynakları potansiyelinin verimli şekilde kullanılması, su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanması, çevrenin korunması ve kaliteli/güvenli gıda temini için; su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili yatırımların planlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile su ürünleri stoklarını korumak ve su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak üzere, su ürünleri ruhsat tezkereleri, sportif amaçla yapılacak avcılık, istihsal yerlerinin değiştirilmesi, avcılıkta patlayıcı ve zararlı maddelerin kullanılması, su ürünleri istihsal yerlerine dökülmesi yasak olan zararlı ve kirletici maddeleri, istihsal vasıtalarının vasıf, şartları ve bunların kullanılması, su ürünleri avcılığının düzenlenmesi, su ürünleri sağlığı, su ürünlerinden yapılacak mamül ve yarı mamül maddelerin üretimi, su ürünlerinin pazarlaması ile ilgili yasak, sınırlama, yükümlülük, tedbir, kontrol ve denetimleri yapmakla görevlidir.

Kayseri'de Balıkçılık ve Su Ürünleri

09.07.2014 tarih ve 2014/6716 sayılı kararname ile 06.02.2015 tarihinde Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüz, ilimiz su kaynakları potansiyelinin verimli şekilde kullanılması, su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanması, çevrenin korunması ve güvenli gıda temini için 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde çalışmaktadır.

 

Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili yatırımların planlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile su ürünleri stoklarını korumak ve su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak üzere kanunda belirlenen, su ürünleri ruhsat tezkereleri, sportif amaçla yapılacak avcılık, istihsal yerlerinin değiştirilmesi, avcılıkta patlayıcı ve zararlı maddelerin kullanılması, su ürünleri istihsal yerlerine dökülmesi yasak olan zararlı ve kirletici maddeleri, istihsal vasıtalarının vasıf, şartları ve bunların kullanılması, su ürünleri avcılığının düzenlenmesi, su ürünleri sağlığı, su ürünlerinden yapılacak mamul ve yarı mamul maddelerin üretimi, su ürünlerinin pazarlaması ile ilgili yasak, sınırlama, yükümlülük, tedbir, kontrol ve denetimleri yapmakla görevlidir.

 

1.      Su Ürünleri Yetiştiriciliği

 

İlimizde su ürünleri yetiştiriciliğinin ilk tesisi 1992 yılında, Bünyan ilçemize bağlı Mersinönü mevkiinde kurulmuştur. 2003 yılında 11 işletme ile başlayan su ürünleri yetiştiriciliği, 2013 yılında 70 işletme ve 11.225 ton alabalık üretimiyle Türkiye içsu balıkları yetiştiriciliğinde denize kıyısı olmayan iller arasında 2. Sıraya yerleşmiştir. 

 

Kayseri – Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesisi Gelişimi
Yıllarİşletme SayısıProje Kapasitesi  (Ton/Yıl)Üretim Miktarı (Ton/Yıl)Yavru Proje Kapasitesi (Adet/Yıl)Yavru Üretim Miktarı (Adet/Yıl)
2003111.3505507.800.0007.240.000
20137036.10511.225,79101.704.00086.435.200
20146331.3057.348,08101.504.00085.000.000
20155726.9413.654,00100.184.00060.000.000
20164522.9513.600,00100.184.00085.100.000
2017*4222.7013.242,5099.224.00055.000.000

* 01 Ocak – 30 Haziran 2017

 

İlimiz genelinde 2017 yılı itibariyle faaliyet gösteren, su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip olan 42 işletme yıllık 22.701 ton proje uygulama kapasitesine sahiptir. Karasal alanda kurulu 5 kuluçkahane yıllık 82.215.000 adet yavru balık üretimi kapasitesindedir. İlimizde en yoğun yetiştiricilik faaliyeti, Yamula Baraj Gölünde 19 işletmenin yıllık toplam 16.650 ton su ürünleri proje kapasitesi ile gerçekleşmektedir.

Kayseri İlinde, farklı bölgelerde Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesisi kurmak için başvuru yapan 126 müteşebbisin başvuruları  'Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği' hükümlerine göre işleme alınmış olup,  iş ve işlemleri devam etmektedir. Ürün çeşitliliğini arttırmak için desteklediğimiz, hem kuluçkahane hem de yetiştirme ruhsatlı, yıllık 1 ton kapasiteli, Türkiye'nin ilk ve tek Tıbbi Sülük Yetiştiriciliği İşletmesi Kayseri İlimizde bulunmaktadır.

Kayseri – Balıkçılık ve Su Ürünleri Kara Tesisleri
Yılıİlçesiİşletme SayısıYavru Projesi (ad)Üretilen Yavru (ad)Kapasite (ton) Yetiştirilen Ürün (ton)
2017*Bünyan115.000.00010.000.00000
Pınarbaşı1484.000.00044.800.0002.124109
Sarıoğlan100100
Sarız224.0000160
Kocasinan1200.000200.00010,5
Toplam1999.224.00055.000.0002.251109,5

 

Kayseri – Balıkçılık ve Su Ürünleri Baraj Gölü Tesisleri
Yılıİlçesiİşletme SayısıSu Kaynağının AdıKapasite (ton)Yetiştirilen Ürün (ton)
2017*Kocasinan19Yamula Baraj Gölü16.6503.133
Pınarbaşı4Bahçecik Baraj Gölü3.8000
Toplam23 20.4503.133

* 01 Ocak – 30 Haziran 2017

 

 

2.      Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemeleri

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklenmesi Hakkında Uygulama Tebliği kapsamında yapılan ürün desteklemeleri aşağıdaki gibidir;

Yıllarİşletme Sayısı (Adet)Miktarı (kg)Toplam Destekleme Tutarı (TL)
2014467.186.939,254.365.832,38
2015243.653.3202.286.404,25
2016172.221.9131.328.415,05
20171. İcmal Döneminde Destekleme Başvurusu Olmamıştır.

 

3.      Balıklandırma Çalışmaları

Bakanlığımız tarafından, su ürünleri kaynaklarımızda nesli tehlike ve baskı altında olan su ürünleri stoklarının desteklenmesi için önceki yıllarda yapılan balıklandırma çalışmaları, 2016 yılından itibaren 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında yürütülmektedir. Yıllar itibariyle ilimizde balıklandırılan gölet ve balık sayısı aşağıdaki gibidir.

 

YıllarGölet Sayısı (Adet)Balık Sayısı (Adet)
20145200.000
20155165.000
20164110.000
2017495.000

 

 

4.      Ticari Su Ürünleri Avcılığı

 

İl Müdürlüğümüzce 'Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik' gereğince 20.12.2016 tarihinde Yamula Baraj Gölünün su ürünleri istihsal hakkının kiralama ihalesi gerçekleştirilmiştir. Yıllık 438 ton stok miktarı üzerinden, geliri Genel Bütçeye gelir kaydedilmek üzere 82.012,08 TL/yıl bedel ile gerçekleşen ihalede S.S. Yamula Baraj Gölü ve Su Ürünleri Kooperatif Başkanlığı'na 4 (Dört) yıl süreyle kiraya verilmiştir. Bu kiralama, Türkiye'de 2016 yılı içerisinde İçsularda ticari avcılık için yapılan en değerli kiralamadır.

 

 Kayseri – Balıkçılık ve Su Ürünleri Kiralanan Ticari Avlak Alanları
Sıra NoSu KaynağıKira Başlangıcı

Kira

Bitişi

İlk Yıl KirasıBalıkçı Gemisi

Tespiti Yapılan

Stok Miktarı*

1Yamula Baraj Gölü20.12.201619.12.202082.012_TL33

Pullu Sazan  =  28.000 kg

Sudak           =    5.000 kg

Siraz             =    5.000 kg

Gümüş         = 400.000 kg

2Bayramhacı Baraj Gölü 2. Kısım02.11.201501.11.20186.300_TL4

Pullu Sazan  =     6.000 kg

Tatlı Su Kefali  = 3.000 kg

Siraz                =  7.000 kg

3Bahçelik Baraj Gölü10.08.201709.08.202014.014_TL2

Pullu Sazan  =     5.000 kg

Tatlı Su Kefali  = 7.000 kg

Turna               =  500 kg

 Toplam Avlanabilir Su Ürünleri Stok Miktarı466.500_kg

* DSİ Bölge Müdürlüğü Stok Tespit Raporlarına Göre

 

5.      Amatör Su Ürünleri Avcılığı

 

Kayseri İlimizde, 4/2 Numaralı Amatör Avcılığı düzenleyen Tebliğ (2016/36) gereği; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir. 2014 yılında 32 adet, 2015 yılında 21 adet, 2016 yılında 15 adet, 2017 yılı ilk altı ayında 4 adet Amatör Balıkçı Belgesi düzenlenmiştir. Kayseri ilimizde geçerlilik süresi dolmamış 202 adet Amatör Balıkçı kayıtlıdır.

 

Kayseri İlimizde, 4/2 Numaralı Amatör Avcılığı düzenleyen Tebliğ (2016/36) ile yasaklanmış olan alanlar (Akköy ve Karakuyu göletleri ile Zamantı Irmağının Marsis Alabalık Çiftliği ile membaı arasındaki kısım) dışında hemen hemen tüm alanlar Amatör Balıkçılık faaliyetlerine açıktır. Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir.

 

Sıra Avlak SahasıTicari AvcılıkAmatör Balıkçılık
1Bayramhacılı BarajıAçıkKısmi Süreli*
2Yamula BarajıAçıkKısmi Süreli*
3Gümüşören BarajıKapalıAçık
4Bahçelik BarajıAçıkKısmi Süreli*
5Sarımsaklı BarajıKapalıAçık
6Sarıoğlan BarajıKapalıAçık
7Ağcaşar BarajıKapalıAçık
8Kovalı BarajıKapalıKapalı
9Akköy BarajıKapalıKapalı
10Darılı GöletiKapalıAçık
11Paşalı GöletiKapalıAçık
12Kayapınar GöletiKapalıAçık
13Tekir GöletiKapalıAçık
14Karamanlı GöletiKapalıAçık
15Şıhlı GöletiKapalıAçık
16Hazerşah GöletiKapalıAçık
17İncesu GöletiKapalıAçık
18Kepiç GöletiKapalıAçık
19Kızılırmak Nehri (128 km)KapalıAçık
20Zamantı Irmağı (230 km)KapalıAçık
21Sarımsaklı Suyu (55 km)KapalıAçık
22Sarız Çayı (60 km)KapalıAçık

* Resmi tatil günlerinde kişi başı en fazla 3 iğneli tek olta takımı ile amatör balıkçılık yapılması serbesttir.

 

6.      Balıkçılık ve Su Ürünleri Denetim Faaliyetleri

 

Kayseri İlimizde, 1380 Sayılı kanun ve mevzuatı gereği balıkçılık ve su ürünleri faaliyetlerine yönelik denetim görevleri, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli ve yetki verilmiş İlçe Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. İl Müdürlüğü personelimizce yapılan denetim konuları ve sayıları aşağıdaki gibidir. 

 

Kayseri - Balıkçılık ve Su Ürünleri Denetim Çalışmaları2014201520162017*
Denetimin KonusuYetiştiricilik5215118042
Ticari Avcılık52859750
Amatör Avcılık8185261200
Perakende Satış ve Av Bayi 1128424568
Alıcı Ortam Su Analizleri18367236
Toplam399571954446

* 01 Ocak – 30 Haziran 2017 

İletişim ve İhbar Hatları

​Balıkçılık ve Su Ürünleri faaliyetlerinde yaşanan aksaklık ve hatalara zamanında müdahale edilebilmesi için aşağıda yer alan ihbar hatlarına başvuruda bulunabilirsiniz!

 

Poster ve Afişler

''