İlçe Müdürlüklerinin Dikkatine

İlimizde Bayilik İzin Belgessi Sahibi Zirai Mücadele Alet Makine Satış Bayileri

ilimizde Bayilik İzin Belgesi Sahibi Bitki Koruma Ürünleri Parekende Satış Bayileri

2018 Yılı İl Yayım Programı Hazırlama Talimatı ve Ekleri

2015 Yılı Ürünlerinin Ortalama Maliyet-Verim Ve Satış Fiyatları

Miatlı Evrak Çizelgesi

İlçe Müdürlüklerimizden İl Müdürlüğümüze evrak akışının aksamaması amacıyla oluşturulan "Miatlı Evrak Çizelgesi" ne ekte yer alan linkten ulaşabilirsiniz...

Miatlı Evrak Çizelgesi için tıklayınız...​​

Tabi Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlarla İlgili Mevzuat

2017 Yılı İl Yayım Programı Hazırlama Talimatı ve Ekleri

2016 Yılı 2.Dönem Hiebis Uygulama Takvimi

​İLÇE VE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE (EĞİTİM MERKEZLERİ EĞİTİMLERİ 2016 YILI 2. 6 AYLIK EĞİTİMLERİ ONAYA GÖNDERME/RED UYGULAMA TAKVİMİ)

İl Müdürlüğümüz WEB sitesi duyurular kısmında yayınlanmıştır. Personele duyurulması.

2016 yılı hiebis 2.dönem.docx

TÜKAS Çalışmaları

​Tükas çalışmalarında sistemsel problem oluşturmaması açısından gruplara atanacak mahalle sayı İGYM tarafından 10 ile sınırlı tutulmuştur. Bu anlamda oluşturulan gruplarla parsel sayısı gözetilerek ilk etapta 10 mahalle tanıtılması ve bu mahallelerde çalışmalar sonlandırıldıktan sonra kalan mahallelerin sisteme tanıtılması sağlıklı veri girişi açısından önem arz etmektedir.​

İşletme Bazlı Çalışma Modeli

​İyi Çalışmalar...

Ekteki yazı imzadan çıktıktan sonra İlçe Müdürlüklerine fakslanacaktır, faksı beklemeden çalışmalara başlaya bilirsiniz.

İşletme Bazlı Çalışma Modeli                  

Yazı Eki

HİEBİS-2016 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı

Eğitim Programı

​Çiftçilerimizin tarımsal konulardaki bilgi becerilerini attırmak, yeniliklerden ve teknolojik gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak amacıyla her ilçe kış dönemi eğitim  programı  (ocak, şubat, mart) gerçekleştirilecektir.


 

Eğitim Programı Üst Yazı'sına ulaşmak için tıklayınız...

Kış Dönemi Programı Eğitim Programı Formatı için tıklayınız...

Toplantı Tutanağı için tıklayınız...

Resmi Araç Genelge-2007-2

Resmi Araç Genelge-2007-2 için tıklayınız...

Hiebis İçin Dikkat!

​Bakanlıkla yapılan E-Mail görüşmesinde HİEBİS' e müracaat eden personelin görevlendirmesi (kursa daveti) kişinin sayfasına düşecektir. Bu nedenle Hiebis'e müracaat eden ve kursu kabul edilen personelin görevlendirmesi kendi sayfasına düşeceğinden kişiler kendi olurlarını kendileri alacaklardır.

TÜKAS'ta Görevli Personelin Dikkatine!

​Ayrıntılar için tıklayınız...

2016 Araç Kullanım Talimatı

2016 Araç Kullanım Talimatı için tıklayınız...

TÜKAS Tarıım Sayımı Sistemi 2014 Yılı Veri Girişleri Devam Etmektedir

​TÜKAS Tarıım Sayımı Sistemi 2014 Yılı Veri Girişleri Devam Etmektedir.

Anadolu Çocuklarının Gözüyle Çiçek ve Doğa Fotoğraf Yarışması

​Fotoğraf Yarışması Bakanlık Üst Yazı için tıklayınız...

Fotoğraf Yarışması Üst Yazı için tıklayınız...

Yarışma Başvuru Formu için tıklayınız...

Yarışma Uygulama Esasları için tıklayınız...

4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Koruması Hakkında Kanun Çalışmaları

​Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun ile ilgili düzenleme yapmak üzere, Kanun'un yürütülmesinden sorumlu ilgili Bakanlıklarında katılımıyla bir çalışma başlatıldığı belirtilmektedir. 

Söz konusu çalışmalara temel oluşturmak ve bir yol haritası belirlemek amacıyla ilişikteki tablonun açıklamalar bölümü dikkate alınarak titizlikle doldurulması gerekmektedir.

Üst Yazı için tıklayınız...

Form için tıklayınız...

HİEBİS Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi

​Bakanlığımız eğitim programları hazırlanması sırasında veri olarak kullanılmak üzere Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca "ihtiyaç belirleme çalışması"         yapılmaktadır. Bu kapsamda İlçe Müdürlüğünüzün ihtiyacı dahilinde personelinize yönelik olarak düzenlenmesini istediğiniz veya bakanlığımız eğitim programında olup, yetersiz olduğunu düşündüğünüz eğitim isimleri varsa ekte bulunan forma işlenerek en geç 05.10.2016 tarihine kadar nuray.yilmaz@tarim.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bakanlık Yazısı ve Eğitim Listesi Formu dosyaları aşağıda yer almaktadır. 


Örnek Eğitim Talep Formu için tıklayınız...

İlçe Yazısı için tıklayınız...

Eğitim İhtiyacı Belirlenmesi için tıklayınız...

''