23.10.2018 / Gösterim Sayısı : 158

Kışlak İhale İlanı

İlimizdeki kışlaklar, göçerlere 2018-2019 yılı kışlatma dönemi için 4342  Sayılı Mera Kanunu'nun 12 inci maddesi ile ilgili Yönetmeliğin 13. maddesi, 2886 Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile Müdürlüğümüzde 01 Kasım 2018 tarihinde, saat 09.30  da ihale edilecektir.

Göçerlerin kiralamak istedikleri kışlaklar için ihale tarihinden önceki gün olan 31 Ekim 2018 günü mesai saati bitimine kadar aşağıda açıklanan belgelerle birlikte İl Mera Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir.


İstenilen belgeler:

A ) Talep dilekçesi

B ) Otlatılacak hayvan cinsi ve miktarı ( Bağlı bulunduğu İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınacaktır. Bu belge, ibraz edilen hayvanların ihale tarihinden önceki altı ay süresince göçerin işletmesinde olduğunu göstermesi gerekmektedir.)

C ) Geçici teminat makbuzu ( Muhammen bedelin % 20 si )

D ) İki adet vesikalık fotoğraf

E ) Birlikte kiralanacak kışlaklarda diğer hayvan sahiplerinden de aynı evraklar istenecektir.

F ) Çobanı olanların, çobanının kimlik fotokopisi

G) Ortak kiralayacaklar için ortaklık beyannamesi

H) Nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi

 

 


Ek Dosyalar

''